Rysunek patentowy

Śrutownice jaki był ich początek…

Analizując definicję obróbki strumieniowo-ściernej, tak powszechnie stosowanej celem nadania żądanej powierzchni przedmiotom obrabianym odwołajmy się do normy PN-EN ISO 8504-2:2002 obróbka strumieniowo-ścierna to „uderzanie strumieniem ścierniwa, charakteryzującego się wysoką energią kinetyczną w powierzchnię, która ma być przygotowana”. Czynnikiem rzucającym ścierniwo […]